Inzicht in uw Wagenpark exploitatie

Als transportondernemer maakt u gebruik van vracht- en bedrijfsauto’s. Deze voertuigen zijn voor uw onderneming essentieel om uw werkzaamheden te kunnen verrichten en uw transportactiviteiten te verzorgen.

Voor u, als ondernemer, betekent dit dat u, naast aandacht voor de bedrijfsvoering, ook veel aandacht aan de exploitatie van uw wagenpark moet besteden. De kosten per kilometer (TCO) zijn een belangrijke factor binnen uw bedrijfsvoering en u wilt continu op de hoogte zijn van de exploitatiekosten.

Bij Fleet Reporting, of wagenparkadministratie, brengen we deze kosten precies in beeld. Dit vanuit de visie: “Meten is weten, weten is sturen”.

wagenparkadministratie

Alle kosten van het wagenpark worden per voertuig gedetailleerd geboekt en verwerkt. Alle data van facturen, afschrijvingen, lease, reparatie- banden- en onderhoud, verzekering, schade, houderschapsbelastingen en tankingen worden continu in het speciaal hiervoor ontwikkelde FMS-systeem verwerkt. Indien van toepassing kunnen ook de kilometerstanden vanuit het ritregistratiesysteem worden ingelezen in het FMS.

De kracht van Fleet Reporting gaat verder dan de standaard boekhouding. Omdat alle informatie vastligt in één database is het mogelijk allerlei soorten rapportages en management informatie te genereren zodat u real-time op de hoogte bent van de ontwikkelingen van het wagenpark en hierop kunt sturen.

Voordelen Fleet Reporting:

  • Alle facturen worden op kenteken- en kostenplaats niveau gedetailleerd verwerkt
  • Gedetailleerd inzicht in de exploitatie van uw wagenpark
  • Alle data in één systeem waardoor alle mogelijke rapportages te maken zijn
  • Maandelijkse rapportages en overzichten van uw wagenpark
  • Contracten, koopovereenkomsten etc. worden opgeslagen in digitale dossier per voertuig
  • Online toegang tot de informatie van uw wagenpark (optioneel)
  • Mogelijkheid tot het inlezen van alle geboekte kosten via journaalpost in uw financiële systeem
  • Mogelijkheid om ook het werkmaterieel in FMS op te nemen en te monitoren
  • Lage kosten, geen resources nodig voor verwerking facturen, rapportages en analyses

Met Fleet Reporting heeft u een instrument waarmee u uw wagenpark optimaal kunt beheren en managen zonder dat u hoeft te investeren in systemen en in resources.

Meer weten over Fleet Reporting? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie.