Wagenparkbeheer kan beter en goedkoper

08-04-2014  EVO-bedrijfsadviseurs zien nogal eens dat het beheer van het wagenpark verdeeld is over verschillende afdelingen en personen bij een onderneming. Er is niet één persoon of afdeling die het totaaloverzicht heeft. Aan deze versnipperde aanpak kleven risico’s.

Extra slijtage en onkosten

Een van de risico’s is dat voertuigen niet of niet op tijd worden gekeurd. Daardoor kan het voorkomen dat slijtage niet aan het licht komt, met onveilige situaties en extra kosten tot gevolg; een defect dat niet tijdig is verholpen, kan extra schade veroorzaken.

Hoge rekeningen en misbruik

Ook het brandstofverbruik is door versnipperd wagenparkbeheer niet goed te monitoren, waardoor de rekeningen onnodig hoog kunnen oplopen. Tot slot kan onvoldoende toezicht op de uitgifte van tankpassen oneigenlijk gebruik ervan in de hand werken.

Vijf tips

Vijf tips om de risico’s te beperken en de kosten beter te beheersen:

  1. Centraliseer het wagenparkbeheer en stel één persoon aan die de eindverantwoordelijkheid krijgt over het wagenparkbeheer.
  2. Stel vast welke gegevens moeten worden beheerd en wie verantwoordelijk wordt voor het aanleveren van de juiste gegevens en het up-to-date houden ervan.
  3. Registreer alle onderhoudskosten op voertuigniveau, niet alleen de kosten van onderdelen en materialen die worden gebruikt, maar ook (de kosten van) de uren die aan een voertuig worden besteed.
  4. Registreer het brandstofverbruik op voertuig- en chauffeursniveau. Belangrijk is dat het brandstofverbruik van de voertuigen (= chauffeurs) wordt geregistreerd. Analyseer de cijfers en koppel ze terug aan de chauffeurs. Meestal leidt dit tot zuiniger rijgedrag, wat brandstof en dus kosten bespaart. Een brandstofreductie van vijf procent blijkt in de praktijk haalbaar te zijn.
  5. Verban Excel-sheets en overzichten en maak gebruik van wagenparkbeheersoftware. Deze zijn beschikbaar in diverse varianten voor grote en kleine bedrijven.

Bron: EVO d.d. 08-04-2014

Meer informatie

Mocht u overwegen het beheer van uw wagenpark te optimaliseren, neem dan contact op met Peter de Wit, Fleet Control Nederland, tel.nr. 073 – 82 00 733 of kijk op deze pagina voor meer informatie over wagenparkbeheer.