“Eigen beheer” wagenpark

De meest optimale manier om een wagenpark te exploiteren is door het zelf in eigen beheer te doen. Als ondernemer bent u niet gebonden aan contracten, hercalculaties en eindafrekeningen. U bent flexibel in uw keuzes, het wagenpark wordt tegen de werkelijke kosten geëxploiteerd en alle besparingen komen u rechtstreeks ten goede.

Een wagenpark in “eigen beheer” geeft ten opzichte van leasing meer flexibiliteit en lagere kosten, maar brengt wel operationele- en administratieve werkzaamheden met zich mee. Dit vraagt kennis, een goed wagenparkbeheersysteem en capaciteit van uw eigen medewerkers.

Fleet Control Nederland, gespecialiseerd in wagenparkbeheer, ondersteunt bedrijven hierbij.

Wij nemen alle operationele werkzaamheden, administratie en factuurstroom van u over en exploiteren uw wagenpark conform uw wensen en behoeften.

Ondersteuning bij Eigen wagenpark beheer

Als ondernemer voert u de regie en Fleet Control Nederland verzorgt de uitvoering.

Voordelen van onze ondersteuning:

  • up-to-date inzicht in alle kosten per voertuig
  • controle- en verwerking factuurstroom
  • operationele werkzaamheden via Fleet Control Nederland, ondernemer voert regie
  • rapportages met betrekking tot status en voortgang wagenpark
  • wagenparkkosten eenvoudig te budgetteren en te begroten.
  • autokosten op basis van werkelijke kosten
  • besparing op totale wagenparkkosten
  • helpdesk ter beschikking voor berijders en leveranciers
  • advies met betrekking tot wagenparkbeleid

Met deze vorm van wagenparkbeheer nemen wij u alle werkzaamheden uit handen, blijft u flexibel met uw wagenpark en wordt het wagenpark tegen de laagst mogelijke kosten geëxploiteerd.

Zorg uit handen? Neem vrijblijvend contact met ons op.